Detta blir XYPEX Sverige officiella Webbsida.              
För närvarande är dock sidan under uppbyggnad. 
Trotts detta, tills vi inte "piffar upp" våran sida, hittar Ni all väsentlig information på nedan angivna, något enklare sidor. 
Vid behov av mer detaljerad information vänligen kontakta direkt generalagenten enl. nedan: 
ABITAx Top Art AB
Pionvägen 13 B
191 47 SOLLENTUNA
Tfn: 08 - 35 56 18, 070 - 773 88 30
Fax: 08 - 35 56 61
Mail: topart@abitax.se
ABITAx TopArt AB marknadsför och distribuerar XYPEX - specialprodukter och system för betongskydd och vattentätning.
Såväl som tätande tillsatsmedel i samband med nygjutningar såsom tätning och ytbehandling av befintliga konstruktioner.
Dessutom utför vi, i eget regi, betongreparationer och renoveringar mest på stora, svåråtkomliga betongbyggnader typ vattentorn, silo m.fl. 
Här hittar Ni detaljerad beskrivning av XYPEX teknik, samtliga produkter, exempel på användning av XYPEX teknik
samt exempel på tidigare av oss genomförda stora projekt: XYPEX detaljer och stora projekt
Mindre renoveringar 
Vi utför också diverse andra, mindre renoveringar inom byggbranchen. Detta innefattar badrumsuppbyggnad och/eller renoveringar, renoveringar
av kök och hela lägenheter innefattande puts, kakel, klinker, trägolv, innerväggar, målning, tapetsering m.fl. 
Desutom jobbar vi också med uppbygnad av atterfallshus, renovering av putsade fasader, trädäck och alla andra liknande renoveringsuppdrag både
inomhus och ute. Se här några exempel på av oss under den senaste tiden utförda renoveringsuppdrag: ABITAx övriga renoveringar